Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 19

Spółki kapitałowe - charakterystyka spółek kapitałowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), spółka akcyjna (S.A.)

Zawiązanie spółki następuje w momencie objęcia wszystkich akcji. Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji (spółka w organizacji tzn. spółka po zawiązaniu, ale przed wpisem do rejestru). Z chwilą wpisu do rejestru spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną. Jest ona podmiotem praw i obowiązków nabytych przez spółkę przed okresem jej zarejestrowania , może pozywać i być pozywaną.

Rozwiązanie spółki akcyjnej powodują:

Likwidatorami spółki są członkowie Zarządu, chyba że statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

Tagi   prawo   spółka akcyjna   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   spółki   spółki kapitałowe