Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 19

Spółki kapitałowe - charakterystyka spółek kapitałowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), spółka akcyjna (S.A.)

Spółka akcyjna ( s.a.)

Spółkę zawiązać może jedna lub więcej osób. Statutem jest akt notarialny. Osoby podpisujące statut są jej założycielami. Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 500 tysięcy złotych, a wartość minimalna jednej akcji nie powinna być niższa niż 1 złoty za akcję.

Statut powinien określać:

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9

Tagi   prawo   spółka akcyjna   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   spółki   spółki kapitałowe