Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 19

Spółki kapitałowe - charakterystyka spółek kapitałowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), spółka akcyjna (S.A.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Spółka może być utworzona prze jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu, nie tylko gospodarczym. Nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 50 tysięcy złotych, a wartość minimalna udziału nie może być niższa niż 500 zł / udział. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, z wyjątkiem zobowiązań podatkowych. Umowa spółki stanowi czy wspólnik może mieć tylko jeden czy więcej udziałów.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i powinna zawierać:

Z chwilą wpisania do rejestru spółka staje się spółką z o.o. i uzyskuje osobowość prawną. Jest ona podmiotem praw i obowiązków nabytych przez spółkę w okresie przed jej zarejestrowaniem.

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

Tagi   prawo   spółka akcyjna   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   spółki   spółki kapitałowe