Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 19

Spółki kapitałowe - charakterystyka spółek kapitałowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), spółka akcyjna (S.A.)

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

Jeśli umowa lub ustawa nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Jeśli umowa przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, to uprzywilejowanie może dotyczyć:

W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom udziałów przez nich wniesionych do spółki. Wspólnikom nie przysługują również odsetki od wniesionych wkładów i przysługujących im udziałów. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku i jeśli umowa stanowi inaczej to zysk dzieli się w stosunku do posiadanych udziałów.

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9

Tagi   prawo   spółka akcyjna   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   spółki   spółki kapitałowe