Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 18

Bazy danych

Obiektowe bazy danych

Więzy integralności, definiowane dla poszczególnych klas, określają warunki, jakie muszą spełniać wartości atrybutów dla obiektu należącego do danej klasy. Są sprawdzane po wykonaniu każdej operacji na obiektach należących do danej klasy.

Po ludzku: Integralność danych: zbiór reguł określających, które stany bazy danych są poprawne (a więc zarazem jakie operacje prowadzące do modyfikacji danych są dozwolone).

Model relacyjny dostarcza dodatkowych, specyficznych dla siebie postaci reguł integralności. Przede wszystkim zapewnia się brak powtórzeń wierszy w tabelach (unikalność) poprzez ustawienie wartości klucza głównego na unikatowe. Oprócz tego należy zapewnić tzw. integralność referencyjną, czyli każda wartość klucza obcego może być, lub jest, lub musi być równa wartości klucza głównego występującego w tabeli powiązanej. Pociąga to za sobą konieczność określenia zasad funkcji wykonywanych w przypadku zmiany, modyfikacji lub usuwania rekordów z tabel powiązanych. Brak wartości w kolumnie tabeli łączącej wartości klucza obcego - spowodował by jego unieważnienie, i doprowadził do anomalii w bazie danych.

1 2 3 4 5 6 [7]

Tagi   bazy danych   informatyka gospodarcza