Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 18

Bazy danych

Typy integralności danych

Wielopoziomowa integralność danych:

Reguły integralności kontrolują poprawność danych z punktu widzenia tematu bazy.(lub nakładają ograniczenia na niektóre aspekty bazy danych ze względu na sposób jej użytkowania przez organizację. Ograniczenia te mają wpływ na projektowanie bazy - definiują na przykład typ i zakres wartości przechowywanych w poszczególnych polach; typ i stopień uczestnictwa tabel w relacjach oraz rodzaje synchronizacji wykorzystywanej we wprowadzaniu integralności na poziomie relacji. Ponieważ reguły te mają wpływ na poprawność danych, muszą być uwzględnione na równi z pozostałymi trzema typami integralności w procesie projektowania.)

1 2 [3] 4 5 6 7

Tagi   bazy danych   informatyka gospodarcza