Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 18

Bazy danych

Zmiany kaskadowe (ang. cascades) Usuniecie krotki powoduje usuniecie wszystkich krotek w bazie danych odwołujących się do niej poprzez wartość klucza obcego. Podobnie zmiana wartości klucza głównego krotki powoduje kaskadowa zmianę wartości wszystkich odwołujących się do niej kluczy obcych. W tym przypadku w przykładowej bazie danych podczas usuwania danych autora usunięte zostałyby wszystkie jego książki. Należałoby jeszcze sprawdzić, czy książka nie miała kilku autorów, taka pozycja nie może być usunięta. Jeżeli do klucza głównego relacji przechowującej informacje o książkach odwołują się klucze obce innych relacji, krotki o wartościach klucza obcego odpowiadających wartości klucza głównego usuwanej krotki również zostaną usunięte. Zmiany powodują ustawienie wartości klucza obcego na null (ang. nullifies) Usuniecie lub zmiana wartości klucza głównego krotki powoduje ustawienie wartości wszystkich kluczy obcych odnoszących się do usuniętej wartości klucza głównego na null. Przyjęcie tej metody powoduje, ze usuniecie autora spowoduje pozostawienie informacji o jego książkach w bazie danych, jednak wartość klucza obcego odnoszącego sie do klucza głównego w relacji autorów wynosić będzie null.

1 2 3 4 [5] 6 7

Tagi   bazy danych   informatyka gospodarcza