Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 18

Bazy danych

Integralność semantyczna

Istnieją związki pomiędzy obiektami wymagające zdefiniowania dodatkowych reguł integralności, nazywanych także integralnością dziedziny. Rozważmy bazę danych służąca przychodni przechowywaniu danych o pacjentach. Przykładem związku, którego nie można odzwierciedlić w bazie danych posługując się integralnością referencyjna może być zależność pomiędzy grupa krwi rodziców i ich dzieci. Kolejnym przykładem może być niepodważalna reguła, iż data zabiegu czy wizyty któregokolwiek z pacjentów nie może być wcześniejsza od daty jego narodzin. Jest to oczywiste, ale cóż stałoby na przeszkodzie pomyłkowemu wpisaniu pacjentowi daty wizyty z wieku XVIII gdyby do bazy danych przychodni nie zostały wprowadzone zasady określające z jakiego zakresu może pochodzić data wizyty? Aby zapobiec nieprawidłowym stanom bazy danych wprowadza się tak zwane ograniczenia (ang. constraints) definiujące dodatkowe więzy pomiędzy obiektami. Ograniczenia muszą być brane pod uwagę podczas każdej operacji zmieniającej stan bazy danych.

1 2 3 4 5 [6] 7

Tagi   bazy danych   informatyka gospodarcza