Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 18

Bazy danych

Abstrakcyjność baz danych

baza danych nie zawiera wszystkich informacji o otaczającej nas rzeczywistości, a jedynie takie które mają konkretne zastosowanie (użyteczne) dla właściciela (użytkownika) bazy danych np: (Polega ona na tym iż w rejestrze danych o pracowniku nie zamieszcza się wszystkich danych tylko te które są potrzebne)

Integralność

Przez integralność bazy danych rozumiana jest jej zgodność ze stanem fragmentu rzeczywistości, jaki reprezentuje. Oznacza to, ze dane przechowywane w bazie danych są prawdziwe lub, inaczej mówiąc, w bazie nie są przechowywane dane fałszywe. W relacyjnym modelu danych integralność jest utrzymywana przy pomocy tak zwanych wewnętrznych reguł integralności: integralności encji i integralności referencyjnej. Reguły te nie wystarczają jednak do zapewnienia integralności w każdym przypadku. Często atrybuty różnych lub tych samych relacji mogą pozostawać we wzajemnej zależności niemożliwej do zdefiniowania przy pomocy mechanizmu kluczy. Dlatego wprowadzono pojecie dodatkowych więzów integralności, pozwalających zachować integralność dziedziny, nazywana także niekiedy integralnością semantyczna.

Integralność encji

Jest to reguła mówiąca o tym, ze każda tabela w bazie danych musi mieć klucz główny (punkt 2). Integralność encji zapewniana jest na etapie definiowania schematu bazy danych poprzez wymóg określenia atrybutu będącego kluczem głównym. Prawidłowo działający system zarządzania bazy danych nie dopuści do złamania tej reguły poprzez powtórzenie wartości atrybutu wybranego na klucz główny relacji. Zapobiega to w tabeli powtórzeniom wierszy.

1 [2] 3 4 5 6 7

Tagi   bazy danych   informatyka gospodarcza