Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 14

Społeczeństwo informacyjne

ePolska

Jednym z ważniejszych dokumentów jest wydana w 2003 przez Urząd Komitetu Badań Naukowych Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska. W strategii tej wskazano sposób, w jaki ma zostać przeprowadzona przemyślana i skoordynowana informatyzacja kraju. Uwzględniono w niej cele i zadania inicjatyw przedstawianych i wdrażanych przez struktury Unii Europejskiej, przedstawiono projekty, za których koordynację odpowiada minister, a także wskazano na obszary zagadnień, które w ramach realizacji strategii będą tworzone i wdrażane przez poszczególne ministerstwa. Strategia ta wskazuje te sfery, w których powinna nastąpić poprawa w ciągu trzech kolejnych lat, aby Polska nie pozostała w tyle za pozostałymi krajami. Są to szerokopasmowy dostęp do Internetu w każdej szkole, Wrota Polski, czyli zintegrowana platforma usług administracji publicznej, polskie treści w Internecie oraz powszechna edukacja informatyczna. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska jest typowym dokumentem strategicznym z wyraźnie określonymi celami, środkami i miernikami postępu tych prac. W tym sensie jest to pierwszy dokument polskiej administracji w pełni zgodny z założeniami, metodologią oraz obecnym stanem zaawansowania prac nad inicjatywami Unii Europejskiej budowy społeczeństwa informacyjnego.

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10

Tagi   informacja   polska   społeczeństwo   unia europejska