Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 14

Społeczeństwo informacyjne

Najnowszym programem dotyczącym społeczeństwa informacyjnego UE jest inicjatywa i2010 - Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia wprowadzonej w czerwcu 2005 r. Spowodowała ona znaczne zmiany w społeczeństwie europejskim. Inicjatywa ta jako cel postawiła rozwój gospodarczy i zwiększanie miejsc pracy w sektorze związanym ze społeczeństwem informacyjnym i mediami. Jest to całościowa strategia na rzecz modernizacji i organizacji instrumentów, którymi dysponuje Komisja Europejska, a które służyć mają rozwojowi gospodarki cyfrowej. Według tego dokumentu Komisja będzie wspierać rozwój szybkich i bezpiecznych łączy szerokopasmowych, dzięki którym Europejczycy będą mieli dostęp do Internetu. Ukazane także zostały trzy zasadnicze priorytety w dziedzinie kształtowania nowej polityki społeczeństwa informacyjnego. Są nimi stworzenie otwartego i konkurencyjnego rynku dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz usług medialnych w Unii, zwiększenie poziomu inwestycji w badania naukowe nad technologiami społeczeństwa informacyjnego o 80% i promowanie integracji społeczeństwa informacyjnego w Europie.

Polska stosunkowo późno rozpoczęła starania o stworzenie społeczeństwa informacyjnego. Rada Ministrów uchwałą Sejmu RP z 2000 roku przyjęła stanowisko w sprawie budowania nowoczesnego społeczeństwa podpisując dokument programowy Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przygotowany przez Komitet Badań Naukowych we współpracy z Ministerstwem Łączności. Od tamtego czasu powstało wiele dokumentów świadczących o zainteresowaniu Rządu sprawą powstania i prężnej egzystencji społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Społeczeństwoo informacyjne Polska a Unia Europejska

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10

Tagi   informacja   polska   społeczeństwo   unia europejska