Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 14

Społeczeństwo informacyjne

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej definiuje społeczeństwo informacyjne jako nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) uznała natomiast, iż gospodarka będzie, w dużym stopniu, gospodarką informacyjną, a społeczeństwo będzie w rosnącym stopniu społeczeństwem informacyjnym. Oznacza to, że informacja będzie stanowiła znaczną część wartości dodanej większości dóbr i usług, a działalności informacyjnie intensywne będą, w coraz większym stopniu, charakteryzować gospodarstwa domowe i obywateli.

Państwa Unii Europejskiej dostrzegły własną pogarszającą się pozycję konkurencyjną wobec lidera IT jakim są Stany Zjednoczone już dziś uważane za społeczeństwo informacyjne. Istota polityki Unii Europejskiej w dziedzinie budowania społeczeństwa informacyjnego polega na wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki przy jednoczesnym poszukiwaniu równowagi pomiędzy wartościami, które mogą być przeciwstawne. Dotyczy to równowagi między wzrostem gospodarczym a wartościami społecznymi i ekologicznymi, globalną ekonomią a wartościami etycznymi, korzyściami krótkoterminowymi a długoterminową stabilizacją. Osiągnięcie tych celów wymaga redefinicji tradycyjnych europejskich standardów państwa dobrobytu, sfery publicznej służby publicznej i powszechnego dostępu.

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

Tagi   informacja   polska   społeczeństwo   unia europejska