Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 14

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

W zasadzie chyba bardziej poprawne byłoby zastąpienie pojęcia społeczeństwo informacyjne pojęciem społeczeństwo wiedzy ponieważ w j. ang. mamy troszkę inny wydźwięk terminu (Information Society) i bezpośrednie tłumaczenie nie przystaje najlepiej do sensu idei (czego nie rozumieją politycy, co widać aktach). W rzeczywistości głównym celem jest poprawa wiedzy i warunków jej pozyskiwania - wszystko inne jest środkiem do tego celu. Niestety polskie cepy parlamentarne nie znają tematu i przez to umyka im cel - jakie będą skutki tych działań… zobaczymy. W Starej Unii pojęcie jest rozumiane poprawnie.

Próby poprawnego i jednoznacznego zdefiniowania społeczeństwa informacyjnego sięgają początków jego powstania i jak się okazuje nie jest to proste. Brak jest jednej, powszechnie akceptowanej definicji społeczeństwa informacyjnego jak również konkretnych ustaleń dotyczących znaczenia i granic tego pojęcia.

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

Tagi   informacja   polska   społeczeństwo   unia europejska