Metody Komputerowej Analizy Danych

Scalanie przypadków

Aby scalać pliki według przypadków. Oba pliki powinny zawierać takie same zmienne. (przynajmniej niektóre ;p).

Statistica - Nakładanie etykiet na zmienne

Wystarczy kliknąć na nagłówek danej kolumny reprezentującej naszą zmienną. Tam wybierając etykiety tekstowe można ponadawać odpowiednie nazwy.
Równocześnie można w oknie zmiennej wpisać w długiej nazwie formułę na przykład:
=(v2 >= 0) + (v2 > 10)
wtedy wartość z zmiennej V2 (druga w kolejności) przekraczająca 0 otrzyma 1 a przekraczająca 10 otrzyma dodatkowe 1. Daje to efekt w postaci: zmienne z przedziału [0, 10] otrzymają wartość 1, natomiast (10, ∞) wartość 2. Teraz wystarczy wpisać odpowiednie etykiety tekstowe dla wartości 1 oraz 2 i wszystko ładnie się przekształci.

Statistica - Przekoduj

Wybieramy zmienną | Menu | Dane | Przekoduj | wpisujemy warunki
Rada! Najpierw zapisać te warunki, kolejne punkty będą bowiem wymagały przesunięcia zmiennych i przyda się na 100%.

Interpretacja wyników

No cóż to chyba najtrudniejsze. Na początek próba jednorodna / niejednorodna. Np mężczyźni oraz kobiety nie mogą być wrzucani do jednego worka w przypadku mierzenia wagi czy wzrostu - zarysują się bowiem dwa maksima itp. Próby te są niejednorodne.
Trzeba pamiętać również o tym czy próba jest prosta

Aby podejrzeć jak wygląda rozkład danej zmiennej należy:
ppm | podręczne wykresy statystyczne | histogram | zwykły
i gotowe. Tylko trzeba pamiętać czy histogram jest czegoś sensownego - czyli np próby jednorodnej.

Zwiększenie / zmiana liczby przedziałów dla tego histogramu może odbyć się poprzez moduł statystki nieparametryczne
Statystyki nieparametryczne | analiza | panel początkowy | dopasowanie rozkładu
inne ciekawe - kalkulator statystyczny
statystyki podstawowe | analiza | kalkulator prawdopodobieństwa

select cases zawężanie danych z kolumny które przeznaczone się do analizy

statystyki podstawowe | analiza | statystyki opisowe

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

Tagi   analiza danych   anova   dane   komputer   regresja