Metody Komputerowej Analizy Danych

Metody komputerowej analizy danych, Statistica 5.5 - Ćwiczenia 8

Regresja wielokrotna cz. 2

zmienne objaśniające dla modeli którymi się zajmujemy (modele regresyjne)
badany wpływ pewnych zmiennych na zachowanie się Y

w modelach regresyjnych ocenia się wpływ czynników na zmienną zależną - dla modeli ekonometrycznych tworzone jest sprzężenie zwrotne - celem manipulacji

zmienne objaśniające zależą od ustawień nie od losu

formalnie jednak zasady budowy modeli regresyjnych i ekonometrycznych to to samo

test darvina - watsona

należy jednak mieć inne założenia co do zmiennych objaśniających

Dla modelu y = α0 + α1 x1 + α2 x2 + ... + αk xk

α to parametry populacyjne - tyczą sie całej populacji wiec dla próbki może być inaczej

Budownictwo

po lewej zmienne:
po prawej zmienne:

pytanie - od czego zależy stan gałęzi budownictwa

kombinacje parametrów α wykonuje się w ramach budowy/oceny modelu - działania na macierzach

założenia do MNK po raz kolejny

Regresja wielokrotna | dane | nie powinno być wśród zmiennych objaśniających zależności (katalizy) | należy ocenić stopień skorelowania
Statystyki podstawowe | korelacje - każdy - każdy

Wyszło, że skorelowanie zmiennych pomiedzy sobią jest silne

Dla MNK liczba pomiarów nie może być mniejsza od liczby szacowanych parametrów

W wynikach p oznacza poziom istotności dla różnicy parametrów od zera - nie potrzebne w modelu

Dla R2 bliskiego |1| mamy bardzo dobre wpasowanie się w model

Przy wyrzucaniu zmiennych R^2 nie powinno się zmniejszać, można wyrzucać dotacje czy dochody indywidualne (budownictwo) - usuwamy kolejne zmienne i patrzymy czy pozostałe w sensowny i stosowny sposób opisują daną zmienną zależną tworząc sensowny model.

wyłącz domyślną analizę | metoda | krokowa, postępująca (dołączanie potrzebnych zmiennych), wsteczna (eliminacja z maksymalnego modelu)

Tworzymy modele z jak najmniejszą liczbą zmiennych objaśniających. Jest wtedy przejrzystszy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12

Tagi   analiza danych   anova   dane   komputer   regresja