Metody Komputerowej Analizy Danych

Ćwiczenia 9

Analiza wyników badań marketingowych i innych sondaży. Sposoby kodowania różnych typów pytań, pytania z wieloma możliwymi odpowiedziami, interpretacja wyników, prezentacja przy pomocy odpowiednio dobranych typów wykresów. Analiza współzależności między cechami niemierzalnymi. Analiza log-liniowa.

Literatura:

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL, tom I, StatSoft Polska, Kraków 2001: rozdział 12.

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL, tom II, StatSoft Polska, Kraków 2000: rozdział 8.

Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001: rozdział 16.

Ćwiczenia 10-11

Analiza danych wielowymiarowych. Analiza skupień. Problem redukcji wymiarów. Wybrane metody graficzne analizy danych (metoda składowych głównych, skalowanie wielowymiarowe, Drzewa klasyfikacyjne).

Literatura:

Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001: rozdziały 12, 14, 15.

Ćwiczenia 12-13

Statystyczne sterowanie procesami. Karty kontrolne. Analiza Pareto. Planowanie badań. Wykorzystanie pakietu statystycznego we wdrażaniu norm ISO 9000 i QS 9000.

Literatura:

Greber T.: Statystyczne sterowanie procesami - doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA. StatSoft Polska, Kraków 2000: rozdziały 4, 5, 6, 7, 8.

Ćwiczenia 14-15

Prezentacja i omówienie wyników analizy danych zebranych przez studentów.

Literatura uzupełniająca:

Dokumentacja programu STATISTICA.Dąbkowski J.: O problemie redukcji wymiarów (dla "niestatystyków"). Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 2000.

Grabiński T.: Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.

Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Pod red. naukową A. Zeliasia, PWN, Warszawa 1989.

(ksero) Walesiak M.: Metody klasyfikacji wielowymiarowej. Przegląd. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 686, Wrocław 1994.

Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996.

(oryginał)Wydawnictwo AE Wrocław: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia, zeszyty 1-9.

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tagi   analiza danych   anova   dane   komputer   regresja