Metody Komputerowej Analizy Danych

Metody komputerowej analizy danych, Statistica 5.5 - Ćwiczenia 1

Cechy ilościowe - wzrost, waga itp
Cechy jakościowe - płeć, zawód - zwrócić uwagę, że z nich nie należy liczyć wielu różnych wielkości statystycznych

Metody komputerowej analizy danych, Statistica 5.5 - Ćwiczenia 2

import eksport z excel-a
nagłówki oddzielnie, nagłówki razem
- transpozycja macierzy
- zamiana wartości w tekst
- ctrl + shift + enter - działania na macierzach (excel)

zwrócić uwagę na format zapisu stat 6.0 -> 5.5

BD - brak danych - ustawiane dla kolumn - co ma być pomijane w czasie obliczeń

zamiana wartosci na dane w kolumnach dla statistica 5.5

grupowanie wartości danej cechy - np wzrost <165 i wzrost > 165
uwaga na usuwanie/dodawanie cech - powinno się dokonywać na samym końcu tak by nie popsuć kolumn wyliczalnych

opcje przekodowania mozna zapisać do pliku - skrypt VB

powtórka kopiowanie stat<->excel
transponowanie danych (do nagłówków)
grupowanie danych
przedziały dla wzrostu <165 itd... trzeba pamiętać: jeśli 165-170 to 165 nie wchodzi do przedziału a 170 wchodzi ... albo odwrotnie :p do sprawdzenia zmienne | przekoduj | przedziały ... kurde w 6.0 inaczej to wygląda

moduł zarządzanie danymi
- filtrowanie
- scalanie - zmienne, przypadki
- rozdzielanie - zmienne, przypadki
- standaryzacja
- zastępowanie braków danych
- cofanie

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tagi   analiza danych   anova   dane   komputer   regresja