Metody Komputerowej Analizy Danych

Kopiowanie, przenoszenie danych Statistica - Excel

Statistica - Excel

- zwyczajnie zaznaczamy fragment CTRL C oraz CTRL V
- kopiujemy razem z nagłówkami (edycja | kopiuj z nagłówkami)

Excel - Statistica:

- otwieramy plik, wybieramy odpowiedni .xls, dalej wybierając odpowiedni opcje można wybrać import danych do nagłówków (wcześniej w arkuszu .xls muszą znajdować się odpowiednie dane...)

Transponowanie danych

- dane należy wprowadzić do excela
- zaznaczmy fragment komórek
- ctrl+c
- wstawiamy kursor w inne miejsce ...
- menu | edycja | wklej specjalnie (odznaczmy opcję wartości (lub wszystko), transpozycja)
- gotowe... powinno być ;p

Zamiana wartości w tekst

Zmiany dokonuje się w formatowaniu komórek.

Statistica 5.5 - Scalanie danych

Zarządzanie danymi | otwórz plik | dane | scal | [zmienne / przypadki] | wybierz drugi plik | Relacyjne (wybrać klucze czyli kolumnę łączącą - indeks)

Scalanie zmiennych

Jeżeli do tabeli zawierającej grupę zestaw zmiennych no i grupę przypadków chcemy dodać tabelę zawierającą kolejne zmienne (rozszerzenie tabeli danych w bok). Należy najpierw upewnić się czy obie tabele zawierają pewien zestaw danych wspólnych dla nich obu. Najprościej gdy jest to kolumna z indeksami.Indeks z jednej tabeli powinien odpowiadać indeksowi z dołączanej tabeli. Aby więc scalanie odbyło się bez problemów ta wspólna kolumna w obu tabelach powinna być jednakowa. To samo tyczy się kolejności przypadków. Jeżeli będą w różnym porządku to po scaleniu, kolejność danych w dodanych kolumnach może nie odpowiadać poprzednim. Tak więc zostanie utracony sens całej operacji. Najlepiej więc kolumnę kluczową - pierwszą - uprzednio posortować. Typ sortowania nie ma znaczenia - ważne jest jedynie to, aby w obu tabelach sortowanie opierało się na tej samej relacji porządkującej.

Niestety po tej operacji tabela wynikowa zawiera dwie jednakowe kolumny (dawne indexy). Aby usunąć jedną z nich należy zmienić jej nazwę na dowolną unikalną; i dalej
zmienne | usuń | nazwa zmiennej

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12

Tagi   analiza danych   anova   dane   komputer   regresja