Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 40

Wartość teraźniejsza i przyszła pieniądza

odsetki złożone (kapitalizacja)

Rachunek odsetek złożonych - oznacza, że odsetki ulegają kapitalizacji tzn. nie są na bieżąco wypłacane, ale powiększają pierwotny kapitał, a tym samym podstawę naliczania odsetek na rok następny.

Przy kapitalizacji odsetek występują następujące pojęcia:

Skn - suma skapilalizowana k - kapitał podstawowy n - liczba okresów w których dokonuje się kapitalizacji d - stopa procentowa dla okresu kapitalizacji Skn = k(1+d/100)

rachunek liczb procentowych

W przypadku obliczania odsetek wg jednakowej stopy oprocentowania dla szeregu różnych sum, dotyczących często zarówno należności i zobowiązań wzajemnie kompensujących się, można ustalić odsetki proste w sposób uproszczony tj. przy zastosowaniu liczb procentowych.

1 2 3 4 [5]

Tagi   finanse i rachunkowość   inflacja   odsetki   pieniądz   podaż   popyt   stopy procentowe   wartość pieniądza