Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 40

Wartość teraźniejsza i przyszła pieniądza

Wartość teraźniejsza i przyszła pieniądza

Wartość pieniądza nie jest jednakowa w różnym czasie, nawet, jeśli założyć, że nie istnieje ani inflacja ani deflacja. Określona suma pieniężna, którą można dysponować aktualnie, ma większą wartość niż należność, którą wierzyciel zainkasuje dopiero w przyszłości. Pieniądz, który stoi aktualnie do dyspozycji, można, bowiem wykorzystać na działalność gospodarczą dającą szansę zysków lub przeznaczyć je na bieżąca konsumpcję, natomiast pieniądz który zostanie zainkasowany dopiero w późniejszym okresie, jest przez pewien czas zamrożony i nie można nim dysponować obecnie ani na działalność gospodarczą ani na konsumpcje.

Wartość obecna pieniądza

Mianem wartości obecnej pieniądza określamy faktyczną teraźniejszą wartość przyszłego przepływu środków pieniężnych.

W celu obliczenia wartości obecnej pieniądza posługujemy się dyskontowaniem. Polega on na obliczeniu jaką wartość w dniu dzisiejszym ma kwota, która otrzymamy po n okresach, przy założeniu, że stopa procentowa reprezentująca utraconą wartość pieniądza wynosi k.

PV = FVn / (1+k)n

gdzie:

1 / (1+k)n = d

Traktowane jest jako współczynnik dyskontujący, którego wielkość uzależniona jest od kosztu kapitału (k) wykorzystanego do osiągnięcia określonych wpływów w kolejnych latach (n).

1 2 [3] 4 5

Tagi   finanse i rachunkowość   inflacja   odsetki   pieniądz   podaż   popyt   stopy procentowe   wartość pieniądza