Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 40

Wartość teraźniejsza i przyszła pieniądza

Czynniki kształtujące wartość pieniądza w czasie

Procent - jest to cena, jaką ktoś jest w stanie nam zapłacić za udostępnienie środków pieniężnych. Przedstawiona jako wynagrodzenie wierzyciela nie tylko za czas oczekiwania na zwrot należności, ale też koszty ryzyka związane z niewypłacalnością dłużnika.

Ceną pieniądza są odsetki. Stopa oprocentowania depozytów zależy od następujących czynników:

a) inflacja - w wyniku postępującej inflacji zmniejsza się siłą nabywcza pieniądza, a wiec i jego wartość

b) wysokość stóp procentowych - na jej wysokość wpływa inflacja oraz podaż i popyt na pożyczki; im stopa procentowa jest wyższa tym większa jest wartość pieniądza, - przy zmiennym oprocentowaniu mamy większe korzyści - przy stałym oprocentowaniu korzyści są mniejsze

c) polityka BC -BC reguluje odpowiednio wysokość stopy od kredytów lombardowych, z których mogą korzystać banki komercyjne (jest to kredyt pod zastaw przede wszystkim akcji, obligacji, papierów wartościowych); stopę redyskontową skupowanych weksli od banków komercyjnych, wysokość rezerw obowiązkowych.

d) kondycja finansowa (wiarygodność) - jeżeli firma jest duża i posiada znaczne ilości kapitałów w danym banku wówczas oprocentowanie takich pieniędzy jest wyższe od oprocentowania pieniędzy włożonych do banku np. przez małe przedsiębiorstwo (związane jest z tym pojecie lokat rentierskich)

e) polityka fiskalna - wówczas gdy bank centralny podwyższa oprocentowanie weksli i obligacji skarbowych banki w obawie przed nadmiernym wycofywaniem depozytów klientowskich na zakupy skarbowych papierów wartościowych skłaniają się do podwyższania stopy odsetek od lokat,

f) czas na jaki położony jest depozyt

g) moment zapłaty odsetek - rachunek odsetek prostych - są one obliczane od tej samej kwoty pieniężnej, co z reguły oznacza, że są one pobierane bieżąco po naliczeniu - rachunek odsetek złożonych - przy których odsetki ulegają kapitalizacji

1 [2] 3 4 5

Tagi   finanse i rachunkowość   inflacja   odsetki   pieniądz   podaż   popyt   stopy procentowe   wartość pieniądza