Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 31

Techniki negocjacji

technika ograniczonych kompetencji

negocjator może zdobyć przewagę nad partnerem, jeśli będzie zaakceptowana wysuwanych przez niego propozycji powołując się na swoje ograniczone pełnomocnictwa. Technika ta opiera się na założeniu, że podczas negocjacji między stronami, z których jedna ma pełne kompetencje, a druga ograniczone, ustępstwa przypuszczalnie czynione będą przede wszystkim przez tę pierwszą.

techniki związane z wykorzystaniem czasu

istnieje kilka technik związanych z wykorzystywaniem czasu w negocjacjach. Najbardziej powszechna z nich polega na celowym przedłużaniu rozmów w sytuacji, gdy partnerowi zależy na tym, aby jak najszybciej dobiegły one końca. Podobna techniką jest unikanie podjęcia decyzji. Strona stosująca ten chwyt, dąży do przedłużenia negocjacji do momentu, w którym nastąpi korzystna dla niej zmiana układ sił. W negocjacjach stosowana jest również technika tzw. Terminów ostatecznych lub nieprzekraczalnych. Polega ona na tym, że jedna ze stron posługując się argumentem czasu, pragnie skłonić drugą do podjęcia określonych działań.

1 2 3 4 [5] 6

Tagi   dobry zły facet   mierz wysoko   nauki humanistyczne   negocjacje   sztuka ustępowania   technika ograniczonych kompetencji   techniki negocjacji