Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 31

Techniki negocjacji

technika wskazania ewentualnych konsekwencji

w negocjacjach druga strona dążąc do przeforsowania swojego stanowiska, nie zawsze uświadamia sobie, z jakimi konsekwencjami może się ono wiązać. Konsekwencje te, mogą być niepożądane dla jednej ze stron czy też dla każdej z nich. Z praktyki wynika, że skuteczną metodą postępowania w takich przypadkach bywa czasami jedynie uświadomienie drugiej stronie skutków, jakie spowodowałoby przyjęcie takiego stanowiska. Może to być wystarczające do tego, aby wycofała się ona z niego.

technika wskazania przeciwnego przykładu

w negocjacjach stanowisko drugiej strony zazwyczaj oparte jest na przekonaniach. Ważne jest, aby umieć je podważyć, jeśli są one nieuzasadnione. Skuteczną metodą może być w takiej sytuacji wskazanie drugiej stronie przykładu niezgodnego z jej przekonaniami. W negocjacjach ma to istotne znacznie, ponieważ może skłonić drugą stronę nawet do zmiany zajmowanego do tej pory stanowiska.

1 2 3 [4] 5 6

Tagi   dobry zły facet   mierz wysoko   nauki humanistyczne   negocjacje   sztuka ustępowania   technika ograniczonych kompetencji   techniki negocjacji