Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 31

Techniki negocjacji

Mierz wysoko

z przeprowadzonych obserwacji jednoznacznie wynika, że wysokie żądania negocjatora bardzo korzystnie wpływają na osiągane przez niego rezultaty. Warto więc postępować w myśl zasady: "Żądaj wiele, a otrzymasz wiele". Wydaje się nieodzownym warunkiem skutecznego stosowania tej zasady jest uwierzenie w atrakcyjność i rzetelność swojej oferty.

nie zgadzaj się na pierwszą propozycję

odrzucenie pierwszej propozycji partnera może być uzasadnione z dwóch powodów. Po pierwsze, przystępując do rozmów trzeba zakładać, że druga strona najprawdopodobniej rozpocznie je od wygórowanych żądań, w których przewidywany jest margines na ewentualne ustępstwa. Po drugie, negocjator może potraktować akceptację jego pierwszej propozycji jako zbyt łatwe i szybkie ustąpienie drugiej strony.

1 2 [3] 4 5 6

Tagi   dobry zły facet   mierz wysoko   nauki humanistyczne   negocjacje   sztuka ustępowania   technika ograniczonych kompetencji   techniki negocjacji