Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 26

Bezrobocie - rodzaje bezrobocia i ich charakterystyka

Bezrobocie dobrowolne

występuje wówczas, gdy określona liczba osób mających zdolności do wykonywania pracy nie chce jej podjąć z powodu nieodpowiednich warunków pracy lub innych względów. Wynika ono z braku potrzeby podjęcia pracy i zapewnienia warunków życia np. przez rodzinę.

Bezrobocie przymusowe

ma miejsce wtedy, gdy określona liczba osób poszukuje pracy, chce pracować przy jakiejkolwiek cenie siły roboczej, a nie może jej znaleźć. Niewystępowanie bezrobocia przymusowego oznacza istnienie ogólnej równowagi na rynku pracy, przy przewadze popytu nad podażą siły roboczej.

Bezrobocie chroniczne

dotyczy osób, które z różnych powodów np. podeszły wiek, gorszy stan zdrowia itp. Nie mają szans w warunkach konkurencji na otrzymanie pracy, gdy ją utracą z przyczyn niezależnych od siebie.

Bezrobocie sezonowe

w procesach gospodarowania wahania produkcji występują tylko z przyczyn społeczno-ekonomicznych, lecz również z powodów naturalnych np. w rolnictwie, budownictwie itp. W okresach natężenia prac pojawia się dodatkowy popyt na siłę roboczą, a w okresach ich zmniejszenia następuje redukcja tego popytu i pojawienie się bezrobocia sezonowego.

1 2 3 [4] 5

Tagi   bezrobocie   ekonomia   gospodarka   ludzie   społeczeństwo