Makroekonomia

Podatki

Podatki to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo na podstawie przepisów prawa w celu uzyskania środków na pokrycie wydatków państwa.

Podatki poza funkcją gromadzenia dochodów są także narzędziem antycyklicznej polityki gospodarczej. Od czasów Keynesa w makroekonomii przywiązuje się dużą wagę do tej poza fiskalnej funkcji podatków.

2005r.
Dochody państwa (mln PLN)174 703,7
VAT, akcyza116 980,7
CIT14 690,6
PIT23 614,6
Dochody jednostek budżetowych (w tym cło)13 247,0 (1 557,8)
Pozostałe (w tym zysk NBP)6 170,8 (4 626,1)

W strukturze dochodów budżetowych w gospodarkach rynkowych największy udział mają podatki pośrednie, nieco mniejszy podatki od dochodów osobistych. Niewielki udział mają podatki od przedsiębiorstw (mniej niż 10%).

W systemie podatkowym każde państwo określa sposób obliczenia podatków. Podatki bezpośrednie mogą być ustalane:

[1] 2 3

Tagi   dochody   krzywa laffera   makroekonomia   podatek dochodowy   podatki