Makroekonomia

Budżet państwa

Budżet państwa to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa wynikające z realizowanej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Jest sporządzany na okres roku. Jest zatwierdzany przez władzę ustawodawczą. Staje się on ustawą pozwalającą organom państwa gromadzenie dochodów i wydatków.

Funkcje budżetu

Najczęściej wyróżnia się następujące funkcje budżetu państwa:

Budżet państwa składa się z budżetu centralnego, budżetów lokalnych i ubezpieczeń społecznych.

Źródła dochodów budżetu państwa:

Tagi   budżet państwa   makroekonomia   podatki