Makroekonomia

Podatki

Znaczącą pozycję dochodów budżetu państwa są składki na ubezpieczenia społeczne płacone częściowo przez pracodawcę, a częściowo przez pracownika (po połowie).

Krzywa Laffera

Dyskusje teoretyczne wskazują na negatywne skutki zbytniego fiskalizmu (podnoszenie stóp procentowych). Zależność między wpływami do budżetu z tytułu podatków, a wysokością stopy podatkowej pokazuje krzywa Laffera.

Krzywa Laffera sugeruje pożądany kierunek polityki fiskalnej. Nadmiernie wysokie podatki osłabiają bodźce do prowadzenia działalności gospodarczej. Spada: produkcja, dochody ludności i dochody budżetu. Zmniejszenie obciążeń wywoła odwrotne skutki.

Porównanie dochodów budżetu państwa 2008 i 2009r

Dochody państwa w latach 2008 i 2009 (w mln zł)

Dochody budżetu20082009wzrost procentowy
dochody podatkowe228 194,4249 724,29%
dochody niepodatkowe18 415,517 999,1-2%
środki z Unii Europejskiej35 282,133 601,4-5%

1 [2] 3

Tagi   dochody   krzywa laffera   makroekonomia   podatek dochodowy   podatki