Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 23

Rodzaje i sposoby ograniczania inflacji

Teoria Keynesa odnosząca się do krótkiego okresu czasu zakłada, że w warunkach niskiego wykorzystania zdolności produkcyjnych wzrost jakichkolwiek składników globalnego popytu będzie miał wpływ na wzrost realnego dochodu przy nie zmienionym poziomie cen rynkowych. Niebezpieczeństwo inflacji pojawia się dopiero wówczas, gdy zwiększenie składników globalnego popytu dokonuje się w warunkach występowania „wąskich gardeł” ograniczających dalszy wzrost produkcji w granicach istniejących zdolności produkcyjnych. Współczesne teorie neokeynesistowskie zakładają, ze wzrostowi realnego dochodu narodowego towarzyszy więcej niż proporcjonalny wzrost cen nawet wówczas, gdy zdolności produkcyjne nie są w pełni wykorzystywane. Przyczyny wzrosty cen są bardzo zróżnicowane i można powstrzymać ten wzrost przez odpowiednie hamowanie wzrostu płac pieniężnych, ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego oraz odpowiednią regulację dopływu pieniądza do obiegu za pośrednictwem polityki banku centralnego.

Rodzaje inflacji

zimbabwe dollar
  1. Inflacja pchana przez koszty (kosztowa). Pojawia się wtedy gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów lub gdy cena jednego lub kilku zasobów zostaje zwiększona. Może także wynikać z ograniczenia dostaw żywności np. z powodu nieurodzajów, odpowiedzialność za ta inflacje donasza także związki zawodowe i monopoliści.
  2. Inflacja ciągniona przez popyt (popytowa) – występuje, gdy całkowita wielkość planowanych wydatków rożnie szybciej niż całkowita wielkość produkcji. Występuje zazwyczaj w okresie wojen.
  3. Inflacja strukturalna – pojawia się gdy producenci nie mogą zmienić struktury produkcji w odpowiedzi na zmiany struktury gospodarki;

Inflację ze względu na jej wielkość dzielimy na :

  1. Inflację pełzającą - gdy ceny poniżej 1% miesięcznie i nie przekraczają jednocyfrowej wartości w skali roku
  2. Inflacje kroczącą - gdy ceny rosną od 5-10% rocznie
  3. Inflację galopującą – gdy ceny rosną od 10-15% rocznie
  4. Megainflację - zaczyna się gdy ceny rosną powyżej 15% ale nie więcej niż 50%
  5. Hiperinflacja – nie da się ustalić górnej granicy tej inflacji. Zaczyna się gdy wzrost cen przekracza 50% rocznie.

1 [2] 3 4 5

Tagi   deficyt budżetowy   ekonomia   inflacja   popyt   rodzaje inflacji   stopa inflacji   stopy procentowe