Osiągnięcia na polu nauki i organizacji

Teoria harmonizacji, prawa ekonomiczne, prawo wzrastającej - optymalnej produkcji, cykl organizacyjny, prawo inercji przyzwyczajeń i prawo przekory, harmonogramy Adamickiego

Tagi   adamiecki   cechy organizacji   cykl organizacyjny   nauka i organizacja   organizacja   organizacja i zarządzanie   osiągnięcia na polu nauki i organizacji   otoczenie organizacji   prawa ekonomiczne   prawo inercji przyzwyczajeń   prawo przekory   prawo wzrastającej-optymalnej produkcji   teoria harmonizacji