Metody organizacji i zarządzania

Techniki kompleksowe - systemowe

Klasyfikacja wg. Bienioka (Bieniok)


Metody planowania - scenariuszowe, symulacyjne, Ganta, portfelowe
Metody i techniki organizowania pracy - ogólne, techniki zbierania, rejestracji dla potrzeb diagnozy
Metody motywowania - zarządzanie przez cele; delegowanie, wyjątki, wyniki, zadania, innowację, partycypację, komunikowanie się, konflikt, motywację
Techniki kontroli menedżerskiej - zarządzanie przez: stosowanie zasad nadzoru i kontroli; kontrolę na zasadzie sprzężenia zwrotnego; obchód; inwigilację i kontrolę strategiczną a więc szeroko rozumiany controlling

Szczegółowe obszary, zastosowanie

Nadrzędną rolę w tym względzie mają ludzie.

Wszystkie techniki zarządzania mają charakter, są

  1. sekwencyjne - określone, często sekwencyjne sposoby uchwycenia problemu, dostarczania informacji do podjęcia decyzji lub ulepszania sprawności organizacyjnej
  2. analityczne - mogą być rozwijane przez rozważanie i ilościowe metody; są wymagane aby uporać się z każdym aspektem sytuacji i uzyskać wynik końcowy; uwzględniają kompleksowe sytuacje w celu końcowej i systematycznej analizy; rozwiązują aż do poziomu elementów końcowych
  3. ilościowe - mierzą w ujęciu liczbowym lub finansowym, zaszłości kwantyfikują przewidywania przyszłych trendów;

1 [2] 3

Tagi   bieniok   organizacja   produkcja   techniki zarządzania   zarządzanie   zieniewicz