Metody organizacji i zarządzania

Organizacja Leavitta

Ogólny model organizacji Leavitta składa się z czterech członów, które pozostają w określonych relacjach ze sobą i z otoczeniem. Są to:

ludzie (jednostki, krupy)

cele i zadania

urządzenia i technologia

struktura formalna

1 2 [3]

Tagi   bieniok   organizacja   produkcja   techniki zarządzania   zarządzanie   zieniewicz