Towarowy transport lotniczy

Logistyka towarowego transportu lotniczego

Towarowy transport lotniczy w Polsce:

1. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty lotnicze” (PPL).

Skala przewozów osób i rzeczy jest znaczna. Niestety przedsiębiorstwo nie ma wyodrębnionych segmentów, działów organizacji, których podstawowym działaniem byłoby wsparcie logistyczne toczących się procesów. Istnieje zatem konieczność wprowadzenia niezbędnego uporządkowania działań w obszarze logistyki, które dotyczyć powinno sfery teoretycznej oraz praktycznej.

Zakres działalności:

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Tagi   logistyka   logistyka systemów informatycznych   marketing   transport   transport lotniczy   zarządzanie   zim