Towarowy transport lotniczy

Logistyka towarowego transportu lotniczego

Szkolenia

System szkoleń:

Czas trwania szkoleń:

Szkolenia obejmują wszystkie grupy personelu, mające kontakt z przewozem materiałów niebezpiecznych:

Miejsce przeprowadzania szkoleń dla pracowników polskich:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29

Tagi   logistyka   logistyka systemów informatycznych   marketing   transport   transport lotniczy   zarządzanie   zim