Towarowy transport lotniczy

Logistyka towarowego transportu lotniczego

Według I. Pilawskiego procesem logistycznym nazywamy przepływ materiału (surowca, produktu, informacji - np. rudy, dokumentacji technicznej, analizy ekonomicznej) z elementami z nim związanych jak bazy danych, magazyny, drogi transportowe itd. Jednocześnie przy zachowaniu powiązania pomiędzy materiałem a informacją z nim związana w czasie przepływu. Według A. Jonc’a istotę logistyki stanowi czasowo - przestrzenny przepływ materiałów (ładunków) i informacji. Przepływ ten może być odnoszony do dowolnie wyodrębnionego obszaru. Jednym z nich jest towarowy transport lotniczy. Logistyka transportu lotniczego ma swoje początki w zaopatrzeniu wojska, bowiem bazuje na doświadczeniach przewozu sprzętu wojskowego. Wojsko posiadając na ten cel największe fundusze jest, sponsoruje badana nad najnowszymi technologiami w zakresie towarowego transportu lotniczego. Dokonania te wykorzystywane są następnie przez firmy zajmujące się przewozem. W tym referacie nie zajmuję się transportem militarnym tylko komercyjnym czyli tak naprawdę pochodną pierwotnego transportu lotniczego. Nie posiadam jednak – najcenniejszych zapewne - wojskowych danych, dotyczących tej problematyki, co wyklucza opisywanie tego tematu z tego punktu widzenia. Kiedy wojsko przewozi czołg helikopterem, jest to niewątpliwie ciekawe logistycznie przedsięwzięcie, ale w tym opisie nas nie dotyczy. Wojsko jednak odsprzedaje swoje technologie firmom komercyjnym. Ponadto towarowy transport lotniczy obejmuje również tzw. samoloty pasażerskie, a te nie zostały przecież wynalezione przez wojsko. Problemy logistyczne towarowego transportu lotniczego dotykają kilku istotnych kwestii, jak choćby transportu substancji i towarów o zróżnicowanej wartości i zmiennych wymaganiach transportowych.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Tagi   logistyka   logistyka systemów informatycznych   marketing   transport   transport lotniczy   zarządzanie   zim