Towarowy transport lotniczy

Logistyka towarowego transportu lotniczego

Szkolenie kończy się egzaminem. Certyfikat ukończenia szkolenia ważny jest 24 miesiące. Szkolenie DGR jest niezbędne do przygotowania do transportu lotniczego substancji lub artykułów klasyfikowanych jako niebezpieczne i opisanych w regulacjach IATA. Na nadawcach spoczywa 70% obowiązków zawartych w DGR:

Najczęściej pojawiające się problemy związane z przewozem materiałów i substancji niebezpiecznych:

Materiały niebezpieczne zabronione do transportu lotniczego:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29

Tagi   logistyka   logistyka systemów informatycznych   marketing   transport   transport lotniczy   zarządzanie   zim