Ekonometria

Ekonometria to nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

MACIERZ TRANSPONOWANA

Niech A = [aij będzie macierzą wymiaru m × n. Macierzą transponowaną do macierzy A nazywamy macierz B = [bij wymiaru n × m określoną wzorem:
bij = aji
dla 1 ≤ i ≤ n oraz 1 ≤ j ≤ m. Macierz transponowaną do macierzy A oznaczmay przez AT
Uwaga wiersze zamieniamy na kolumny

WŁAŚCIWOŚCI

 1. Niech A i B będą macierzami wymiaru m × n. Wtedy
  (A + B)T = AT + BT
 2. Niech A będzie macierzą wymiaru m × n oraz niech α będzie liczbą rzeczywistą lub zespoloną. Wtedy
  (AT)T = A oraz (αA)T = αAT
 3. Niech A będzie macirzą wymiaru m × n, a B macierzą wymiaru n × k. Wtedy
  (AB)T = BT AT
 4. Niech A będzie macirzą kwadratową oraz niech r ∈ N. Wtedy
  (Ar)T = (AT)r

1 2 3 4 5 6 [7] 8

Tagi   ekonometria   ekonomia   macierze   statystyka