Ekonometria

Ekonometria to nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

DODAWANIE MACIERZY

Niech A = [aij] i B = [bij] będą macierzami o wymiarach m × n. Sumą, różnicą tych macirzy nazywamy macierz C = [cij], której elementy są określane wzorami: cij = aij ± bij

ILOCZYN MACIERZY PRZEZ SKALAR

Niech A = [aij] będzie macierzą o wymiarach m × n i niech α będzie liczbą rzeczywistą lub zespoloną. Iloczynem macirzy A przez liczbę α nazywamy macierz B = [bij], której elementy określone są wzorem: bij = αaij

WłASNOŚCI

A, B, C - dowolne macierze rzeczywiste lub zespolone tego samego wymiaru, α β dowolne liczby rzeczywiste lub zespolone

  1. A + B = B + A (przemienność)
  2. A + (B + C) = (A + B) + C (łączność)
  3. A + 0 = 0 + A = A (istnienie elementu zerowego)
  4. A + (-A) = 0 (istnienie elementu przeciwnego)
  5. α(A + B) = αA + αB (rozdzielność iloczynu przez skalar względem dodawania macierzy)
  6. (α + β)A = αA + βA (to już chyba oczywiste)
  7. 1 × A = A (istnienie elementu neutralnego)
  8. (αβ)A = α(βA)

1 2 3 4 [5] 6 7 8

Tagi   ekonometria   ekonomia   macierze   statystyka