Ekonometria

Ekonometria to nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

RZĄD MACIERZY

(znacznie upraszczająć)
rząd macierzy jest to najwyższy stopień niezerowego minora znaleziony w macierzy

minor - jest to wyznacznik odnalezionej poprzez skreślanie wierszy i kolumn macierzy kwadratowej
na rząd macierzy nie mają wpływu operacje elementarne

LINIOWA ZALEŻNOŚĆ

jeżeli mamy doczynienia ze zbiorem wektorów v1, v2, ...vn to mówimy że są one liniowo zależne jeżeli isteniją współczynniki α1, α2, ... αnR nie wszystkie równe 0, takie że: α1 × v1 + α2 × v2 + ... + αn × vn = 0

KOMBINACJA LINIOWA

α1 × v1 + α2 × v2 + ... + αn × vn

BAZA PRZESTRZENI

Bazą przestrzeni liniowej V nazywamy zbiór B wektorów z tej przestrzeni spełniający warunki:

  1. jest liniowe niezależny
    ∀(α12,...,αnR) α1×v1 + α2×v2 + ... + αn×vn = 0 ∴ α1 = α2 = ... = αn
  2. generuje przestrzeń V tzn LIN B = V
    ∀(v∈V) ∃(β12,...,βnR) ∴ v = β1×v1 + β2×v2 + ... + βn×vn

1 2 3 [4] 5 6 7 8

Tagi   ekonometria   ekonomia   macierze   statystyka