Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 24

Istota i struktura budżetu państwa

Na podstawie wydatków budżetowych można mówić o aktywnej bądź pasywnej polityce budżetowej - zależy to od wielkości wydatków ponad te niezbędne.

Pasywna polityka budżetowa - występują w zasadzie tylko niezbędne wydatki Ţ ekipa jest liberalna i ogranicza do minimum rolę państwa. Ta polityka nie obejmuje ingerencji w procesy gospodarcze itd.

Budżety tworzone przy takiej polityce są zazwyczaj bardziej zrównoważone - ograniczony jest deficyt budżetowy. Polityka wpływów do budżetu jest bardziej skłonna do podatku liniowego niż do progresywnego i jest charakterystyczna dla krajów konserwatywnych, liberalnych, które sprzyjają wielkiemu biznesowi.

Aktywna polityka budżetowa - proporcje pomiędzy niezbędnymi wydatkami, a "wydatkami w ogóle" przechylone są na stronę tych ostatnich. Państwo aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, bo uważa to za niezbędne do pobudzenia koniunktury oraz innych aspektów. Jest to charakterystyczne dla tzw. "rządów lewicowych". Przy takiej polityce występuje stosunkowo duży deficyt budżetowy - w puli wydatków globalnych duży udział ma państwo, a wpływy nie są przewidziane dokładnie.

1 2 3 4 5 [6]

Tagi   budżet państwa   ekonomia   podatki   struktura budżetu