Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 24

Istota i struktura budżetu państwa

bank

3. Lokacyjna – polega ba gromadzeniu dochodów i dokonywaniu wydatków przez państwo. Dokonuje się tego za pomocą

4. Fiskalna – państwo gromadzi dochody na prowadzenie działalności

5. Lokacyjna – jest to powierzanie państwu środków na tworzenia dóbr publicznych np. drogi;

6. Wzrostowa budżetu – państwo ma zapewnić wzrost gospodarczy poprzez spokój społeczny (renty, emerytury) rozwój gospodarki i inwestycje.

1 [2] 3 4 5 6

Tagi   budżet państwa   ekonomia   podatki   struktura budżetu