Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 17

Podatki pośrednie

Podatki pośrednie - podatki nakładane na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany (np. podatek obrotowy); płaci je nabywca.

Akcyza - podatek akcyzowy

Akcyza ma charakter podatku specjalnego i obejmuje niektóre grupy wyrobów zarówno importowanych jaki i produkcji krajowej nieformalnie traktowanych jako przedmioty konsumpcji luksusowej m.in. są to samochody osobowe, paliwa, oleje silnikowe, broń gazowa, jachty, karty do gry, piwo, wyroby winiarskie i tytoniowe, alkohole itp. Akcyza i VAT to podatki pośrednie zawarte w cenach towarów. Faktycznie więc obciążają one ostatniego nabywcą, czyli konsumenta.

Obecny system podatkowy w Polsce, wprawdzie jest wielce podobny co do systemów krajów rozwiniętych, posiada także wady, a najważniejsze to:

1 2 [3]

Tagi   akcyza   podatki   podatki pośrednie   prawo   vat