Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 17

Podatki pośrednie

Podatki pośrednie - podatki nakładane na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany (np. podatek obrotowy); płaci je nabywca.

albert i podatki

Przy określeniu kwot podatku nie ma znaczenia fakt, czy transakcje zostały rzeczywiście opłacone, jako że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia rachunku.

W Polsce stosuje się następujące stawki podatku VAT:

Stawki zerowej nie należy utożsamiać ze zwolnieniem z podatku VAT. Stawka ta wymaga od podatnika rozliczania się z organami służbowymi, ale jednocześnie daje mu prawo do odliczeń podatku zapłaconego wcześniej.

Podmioty gospodarcze zajmujące się tylko tymi towarami i usługami zwolnionymi z od podatku VAT, nie mają obowiązku rozliczania się z organami skarbowymi, ale mają prawa do odliczania podatku zapłaconego przy dokonanych przez siebie zakupach towarów i usług. Przy eksporcie stawka zerowa jest płacona przez urzędy skarbowe eksporterowi.

1 [2] 3

Tagi   akcyza   podatki   podatki pośrednie   prawo   vat