Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 16

Podatki bezpośrednie

Podatek bezpośredni - podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku), stanowiący jego koszt. Podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku do organu podatkowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podlegają mu jednostki organizacyjne, którym przepisy nadają osobowość prawną, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podatkowe grupy kapitałowe. Przedmiotem tego podatku jest dochód jaki uzyskały one w roku podatkowym. Jest on płacony przez przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze oraz spółki prawa handlowego (mają osobowość prawną), w formie zaliczek, comiesięcznych rat, ostateczne rozliczenie następuje po sporządzeniu i zweryfikowaniu bilansu rocznego firmy.

Jednostki przykładowo zwolnione z tego podatku:

Podatnikom nie posiadającym siedziby lub zarządu na terenie Polski przedmiotem podatku jest przychód. Stawką na 2001 rok jest 28% liczone od podstawy opodatkowania.

1 2 [3] 4

Tagi   podatek dochodowy   podatek fizyczny od osób fizycznych   podatek fizyczny od osób prawnych   podatki   podatki bezpośrednie   prawo   ulgi podatkowe   zryczałtowany podatek dochodowy