Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 16

Podatki bezpośrednie

Podatek bezpośredni - podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku), stanowiący jego koszt. Podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku do organu podatkowego.

Zwolnienia z podatku

Dochody: z tytułu całości lub części nieruchomości będącej częścią gospodarstwa domowego, spółdzielni mieszkaniowych, kościelnych lub osób prawnych

Ulgi od podatku

Jeżeli podatnicy osiągają dochody poza Polską i są one tam opodatkowane to od podatku naliczonego od sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym kraju.

Odlicza się również kwotę podatku uiszczonego od otrzymywanych dywidend i innych przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce.

1 2 3 [4]

Tagi   podatek dochodowy   podatek fizyczny od osób fizycznych   podatek fizyczny od osób prawnych   podatki   podatki bezpośrednie   prawo   ulgi podatkowe   zryczałtowany podatek dochodowy