Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 16

Podatki bezpośrednie

Podatek bezpośredni - podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku), stanowiący jego koszt. Podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku do organu podatkowego.

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek może być stosowany w przypadku małych firm, których roczny przychód netto nie przekroczył limitu ustalonego na dany rok (np. w 2001 roku, aby móc płacić zryczałtowany podatek dochodowy, przychód powinien być niższy niż 470.745 zł).

Stawki tego podatku w procentach (%) kształtowały się następująco:

Rodzaj działalności 2000/2001 1995 1996
Handel 3,0 3,0 3,3
Produkcja i niektóre usługi 5,5 5,5 6,0
usługi 8,5 8,5 9,5

Szereg rodzajów działalności m.in. handel napojami alkoholowymi, doradztwo prawne, finansowe, gospodarcze; ubezpieczenia są wyłączone z ryczałtu, a zatem osoby te nie mogą skorzystać z opodatkowania w tej formie.

1 [2] 3 4

Tagi   podatek dochodowy   podatek fizyczny od osób fizycznych   podatek fizyczny od osób prawnych   podatki   podatki bezpośrednie   prawo   ulgi podatkowe   zryczałtowany podatek dochodowy