Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 6

Struktury organizacyjne, funkcje, rodzaje, zalety i wady

Struktury według wyrobu lub rynku

-może należeć do jednej z trzech gł. form podziału: według wyrobu, wg regionu, wg klienta

-skupia w jednej jednostce roboczej wszystkich zajmujących się produkcją i marketingiem jednego wyrobu lub pokrewnej grupy wyrobów, wszystkich pracujących w dznym regionie geograficznym lub wszystkich zajmujących się określonym rodzajem klientów np. odrębne zakłady kosmetyków

-zakład lub filia przypomina odrębne przedsiębiorstwo

-szef filii lub zakł. koncentruje się przede wszystkim na operacjach własnej jednostki, odpowiada za zyski i straty i może konkurować z innymi jednostkami.

-zakład lub filia nie jest niezależną jednostką, szef podlega centrali

+dostosowana do szybkich zmian

+umożliwia dobrą prezentację wyrobów

+wyraźnie określa odpowiedzialność,

+umożliwia równoległe wykonywanie różnych zadań

+sprawy rozstrzygane są bliżej miejsca działania

+ułatwia szkolenie dyrektorów filii

-sprzyja rozgrywkom przy podziale zasobów

-zachęca do zaniedbywania priorytetów długofalowych

-prowadzi do konfliktów m. zadaniami filii a priorytetami firmy

-nie sprzyja koordynacji zadań między filiami

-struktury nieformalne- wyrasta z osobistych i grupowych potrzeb członków przedsiębiorstwa; są to interpersonalne stosunki w organizacji, wpływające na podejmowane w niej decyzje, pomijane lub niezgodne z oficjalnym schematem organizacji.

1 2 3 4 5 [6]

Tagi   organizacja   organizacja i zarządzanie   struktura organiazacyjna dywizjonalna   struktura organizacyjna funkcjonalna   struktura organizacyjna kolegialna   struktura organizacyjna liniowa   struktura organizacyjna macierzowa   struktura organizacyjna pionów scalonych   struktura organizacyjna projektowa   struktura organizacyjna sztabowo liniowa   struktury organizacyjne   wady i zalety struktur organizacyjnych