Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 6

Struktury organizacyjne, funkcje, rodzaje, zalety i wady

Struktura organizacyjna sztabowo–liniowa

Struktura organizacyjna sztabowo–liniowa jest połączeniem struktur poprzednich. Na czele każdej komórki stoi jeden kierownik, który kieruje całą jej działalnością i podporządkowany jest kierownikowi wyższego szczepią, a także ma do dyspozycji aparat pomocniczy w postaci komórek funkcjonalnych, których zadaniem jest opracowywanie i przygotowywanie materiałów umożliwiających podjęcie decyzji oraz instruowanie i kontrolowanie podległych komórek

Zalety struktury organizacyjnej sztabowo-liniowej

przestrzeganie zasady jednoosobowego kierownictwa, zachowując jasny układ władzy, specjalizacja funkcjonalna w sferze zarządzania, korzystanie przez kierowników liniowych z opinii wysoko kwalifikowanych pracowników sztabowych

Wady struktury organizacyjenj sztabowo-liniowej

tendencja do utożsamiania się komórek sztabowych z kierownictwem liniowym, konflikty między kierownikami liniowymi a kierownikami komórek sztabowych i sztabowcami na stanowiskach samodzielnych

Struktura organizacyjna pionów scalonych

Polega na specjalizacji pionów organizacyjnych, w których zgrupowane są komórki realizujące cele podległe jednemu z zastępców dyrektora.

Struktura organiazacyjna dywizjonalna

Polega na wyodrębnieniu mniejszych jednostek organizacyjnych do realizacji określonych zadań.

Struktura organizacyjna projektowa

Polega na powoływaniu zespołów do realizacji zadań o niepowtarzalnym, kompleksowym i innowacyjnym charakterze

1 2 [3] 4 5 6

Tagi   organizacja   organizacja i zarządzanie   struktura organiazacyjna dywizjonalna   struktura organizacyjna funkcjonalna   struktura organizacyjna kolegialna   struktura organizacyjna liniowa   struktura organizacyjna macierzowa   struktura organizacyjna pionów scalonych   struktura organizacyjna projektowa   struktura organizacyjna sztabowo liniowa   struktury organizacyjne   wady i zalety struktur organizacyjnych