Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 6

Struktury organizacyjne, funkcje, rodzaje, zalety i wady

Struktura organizacyjna funkcjonalna

Struktura organizacyjna funkcjonalna - podwładni mają przełożonych służbowych decydujących o tym co ma być wykonane oraz funkcjonalnych wydających decyzje związane ze sposobem wykonania zadań. Skonstruowana została na zasadzie specjalizacji pracy kierowniczej, która przejawia się przede wszystkim w fachowości podejmowania decyzji. Grupuje w jednym dziale wszystkich tych, którzy zajmują się jednym rodzajem czynności lub kilkoma zbliżonymi czynnościami np. odrębne działy produkcji, marketingu, sprzedaży.

Zalety struktury organizacyjnej funkcjonalnej

możliwość bezpośrednich kontaktów ze specjalistami, którymi są przełożeni funkcjonalni, zdolność szybkiego reagowania na zmiany w organizacji, łatwy nadzór, kierownik musi być specjalistą jedynie w ograniczonym zakresie umiejętności, w efektywny sposób wykorzystuje specjalizowane zasoby- stosowany gł. przez mniejsze firmy o ogr. asortymencie

Wady struktury organizacyjnej funkcjonalnej

trudności w rozliczaniu kompetencji i odpowiedzialności kierowników funkcjonalnych, możliwość otrzymywania przez wykonawców sprzecznych poleceń, manipulowanie poleceniami przez podwładnych, autonomizacja komórek funkcjonalnych, trudniej szybko uzyskać decyzję lub rozwiązać problem, gdyż kierownicy fukcj. muszą zwrócić się do centrali, niełatwo jest określić odpowiedzialność i ocenić wyniki oraz skoordynować funcje członków całej organizacji, członkowie każdego działu mogą czuć się odizolowani lub uważać się za lepszych

1 [2] 3 4 5 6

Tagi   organizacja   organizacja i zarządzanie   struktura organiazacyjna dywizjonalna   struktura organizacyjna funkcjonalna   struktura organizacyjna kolegialna   struktura organizacyjna liniowa   struktura organizacyjna macierzowa   struktura organizacyjna pionów scalonych   struktura organizacyjna projektowa   struktura organizacyjna sztabowo liniowa   struktury organizacyjne   wady i zalety struktur organizacyjnych