Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 6

Struktury organizacyjne, rola, zalety i wady

Nowoczesne struktury organizacyjne

Coraz szybszy postęp techniczny i ekonomiczno-społeczny spowodował obiektywną konieczność doskonalenia struktur organizacyjnych. Nowe warunki i zadania wymagają przede wszystkim sprężystej i elastycznej struktury organizacyjnej, której zaletami byłyby:

Do nowoczesnych tzw. elastycznych struktur organizacyjnych spełniających te wymagania zalicza się między innymi: strukturę zadaniową, strukturę macierzową i strukturę organiczną, które powstają w wyniku powoływania na stałe lub okresowo zespołów do realizacji konkretnych zadań.

Struktury elastyczne mają jednak swoje wady. Najważniejsze z nich to: brak zrozumienia kierowników stałych fragmentów struktury, co do potrzeb zespołów zadaniowych; trudności w zintegrowaniu członków zespołu zadaniowego, którzy rekrutują się przecież z bardzo zróżnicowanych komórek funkcjonalnych; brak zaufania między kierownikami komórek funkcjonalnych i zadaniowych w przypadku niedoskonałości systemów motywacyjnych; stawianie kierownikom i podwładnym dość wysokich wymagań, co może powodować trudności w skompletowaniu grup zadaniowych; niepewność i zagrożenie towarzyszące uczestnikom zespołu realizującego przedsięwzięcie, spowodowane tymczasowym jego charakterem; przeciążenie kierowników poszczególnych zadań problemami bieżącej koordynacji.

Jak widać, przejście na struktury elastyczne stwarza, prócz korzyści, także różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Niekiedy korzyści mogą być zbyt małe i nie zrekompensują wad takiego rozwiązania organizacyjnego.

Typy struktur zależnie od liczby osób podporządkowanych hierarchicznie jednemu kierownikowi:

  1. smukłe - zwiększa się liczebność szczebli organizacyjnych, w związku z czym wydłuża się linia od bezpośredniego wykonawcy do kierownika najwyższego szczebla. Zmniejsza się liczba osób bezpośrednio podległych jednemu kierownikowi.
  2. spłaszczone – mniejsza liczba szczebli organizacyjnych, większa liczba osób podlegających jednemu kierownikowi. Ze względu na skrócenie drogi od kierownika najwyższego szczebla do wykonawców jest bardziej korzystna.

rodzaje struktur organizacyjnych, organizacja

Tagi   nowoczesne struktury organizacyjne   organizacja   organizacja i zarządzanie   struktury organizacyjne